Mênh mang khúc khải hoàn


Đêm dài thao thức đầy nhớ thương
Chờ mong trời sáng mau lên đường
Tìm đến nơi đây hang mồ đá
Chuẩn bị sẵn rồi cả dầu hương.

Xác Chúa đâu rồi ai có hay
Sầu héo lo âu lòng rối đầy
Tảng đá lăn xa, ngôi mộ trống
Chỉ còn y phục khăn liệm đây.

Bà Maria hỡi có biết không
Chúa đã phục sinh tỏa ánh hồng
Cớ sao còn đứng mà than khóc
Kìa khúc khải hoàn trải mênh mông.

Thiên thần áo trắng tỏ hiện ra
Tin báo phục sinh cho các bà
Chúa đã sống lại từ cõi chết
Đi trước các người đến Galilê.

Và theo Kinh Thánh sau ba ngày
Chúa chịu chết rồi sống lại ngay
Mở ra ân phúc mùa cứu rỗi
Đời ai được sống, sống trong Ngài.

Al-lê-lu-ia mừng reo lên
Tin Vui sống lại mau loan truyền
Để cho sự sáng bừng khắp chốn
Câu ca hiển thắng ngân vang rền.

******

Mừng Chúa sống lại

Chúa đã sống lại thật rồi
Ha-lê-lu-ia vang lời hoan ca
Từ đây trời đất giao hòa
Hồng ân cứu rỗi nở hoa dâng tràn.

Chúa sống lại xua tan thần chết
Sự sống mới trải đến nơi nơi
Vinh quang Thập Giá rạng ngời
Hừng đông thức gọi cuộc đời thắm tươi.

Chúa sống lại qua rồi ngục tối
Bến Quê Trời bước tới hiển vinh
Mở ra hồng phúc Thiên Đình
Cho con được sống ân tình Nhà Cha.

Hát lên đi bài ca vinh thắng
Quên hết rồi sầu đắng lệ rơi
Cho cuộc sống mới rạng ngời
Tình trời nối đất đẹp lời hợp hoan.

Giuse Trần Thế Tiến