1/4 – THÁNH HUGH GRENOBLE, GIÁM MỤC (1052-1132)

Thánh Hugh Grenoble có thể là bổn mạng của những người có quá nhiều vấn đề đè nặng mà không biết bắt đầu từ đâu. Ngài phục vụ trong chức vụ giám mục ở Pháp suốt 52 năm. Sự suy đồi có vẻ xuất hiện trong mọi chiều hướng: Mua bán chức quyền trong Giáo Hội, vi phạm luật độc thân giáo sĩ, người đời cai quản tài sản Giáo Hội, dửng dưng và làm ngơ tôn giáo. Sau khi làm giám mục 2 năm, ngài đã làm đầy đủ trách nhiệm. Ngài ẩn mình vào một tu viện, nhưng ĐGH gọi ngài trở lại tiếp tục công việc cải cách.

Ngài làm việc tương đối hiệu quả trong cương vị nhà cải cách – chắc hẳn nhờ lòng nhiệt thành với Giáo Hội, và cũng nhờ cá tính mạnh mẽ của ngài nữa. Trong những cuộc xung đột giữa Giáo Hội và nhà nước, ngài cương quyết bảo vệ Giáo Hội và giáo hoàng tới cùng. Ngài giảng đạo như một nhà hùng biện. Ngài khôi phục nhà thờ chính tòa, cải thiện đô thị, và bị đi đày một thời gian ngắn.

Ngài được biết nhiều là thánh bổn mạng, và là nhà hảo tâm của Thánh Bruno – vị sáng lập Dòng Carthusian. Ngài qua đời năm 1132, và được tuyên thánh chỉ 2 năm sau đó.Audio player

--->DOWNLOAD<---