16/6 CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN
Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34

Phúc Âm: Mc 4, 26-34

“Hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa."
Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."
Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA

“Hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết”.

Thiên Chúa là Đấng thấu hiểu yêu thương và chăm sóc mọi loài thọ tạo của Người. Người luôn để mắt dõi theo gìn giữ chở che, làm cho mọi loài phát triển theo ý tốt lành của Người. Bởi vì, Người là Cha quyền năng, thượng trí, khôn ngoan và giàu thương xót. Người biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết mình. Người yêu thương và ân cần lo lắng cho chúng ta nhiều hơn chúng ta biết yêu thương và tự lo lắng cho mình. Tin Mừng hôm nay xác tín cho chúng ta điều quý giá này. “Hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết”.

Ước gì các gia đình sống và làm việc vì lòng Tin Cậy Mến Chúa. Đừng lầm tưởng Thiên Chúa ở đâu xa, Người không biết, hoặc chẳng bận tâm, nhưng hãy nhận ra tình thương của Chúa, và nhận ra Người đang can thiệp vào đời sống các gia đình. Đừng tự phụ về trí khôn, tài năng hiểu biết của mình, nhưng hãy ký thác cuộc đời gia đình mình cho Chúa. Đừng quá lo lắng, lo sợ, nhưng hãy bình an thanh thản trong niềm tín thác hoàn toàn vào Chúa, như người nông dân kia cứ làm việc của mình phải làm là gieo hạt, còn việc hạt nẩy mầm, trổ sinh hoa trái là việc của Chúa. Và bấy giờ, kết quả công việc dù thế nào, thì cũng là hồng ân của Chúa. Việc làm ăn kiếm cái sống trong đời thường đã thế, việc gieo Hạt Tin Mừng, cũng vậy. Các gia đình không nên lầm tưởng hay tự phụ về khả năng, bằng cấp, học vị của mình có thể làm cho hạt giống Tin Mừng trổ sinh hoa trái và thu gặt về cho Chúa nhiều linh hồn, nhưng khiêm tốn tín thác gieo hạt bằng việc Sống Lời Chúa, và xác nhận kết quả là của Chúa. Một Đức tin bằng hạt cải cũng đủ sức chuyển núi dời non.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình Tin, Cậy, Mến Chúa, và làm việc vì yêu Chúa, yêu Giáo Hội, yêu nhau, yêu người. Amen.

PM Cao Huy HoàngAudio player

--->DOWNLOAD<---