17/6 THỨ HAI TUẦN 11 TN
1V 21,1-16; Mt 5,38-42.

Phúc Âm: Mt 5, 38-42

"Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THEO CÁCH CÔNG BẰNG CỦA ĐỨC GIÊ-SU

“Đừng chống cự lại với kẻ hung ác”.

“Mắt đền mắt, rằng đền răng” là sòng phẳng, không ai nợ ai, nhưng với Chúa Giê-su, thì sòng phẳng như thế chưa phải là công bằng. Công bằng phải xuất phát từ lòng yêu thương, khoan dung, tha thứ, chấp nhận, cảm thông, nhịn nhục, chia sẻ, hy sinh. Chúa bảo: “Đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa”.

Kẻ hung ác hành xử theo cách hung ác của họ, nếu chúng ta lại hành xử với họ theo cách của họ đối với chúng ta, thì chúng ta cũng là kẻ hung ác, có khác gì họ đâu. Người nói xấu ta, bôi nhọ ta, ta lại nói xấu, bôi nhọ người thì ta có gì khác hơn họ. Người hại ta, ta hại người, sòng phẳng theo cách của loài người, nhưng không phải là lẽ công bằng theo ý Chúa Giê-su.

Công bằng theo Chúa là thế này: người biết sống tốt lành thì phải chia cho người chưa biết. Chia cái hiền hậu cho người hung dữ, chia cái khiêm nhượng cho kẻ kiêu căng, chia lòng yêu mến cảm thông cho ai vô cảm, chia cái nhẫn nhịn cho người áp bức, chia sự thứ tha cho kẻ để lòng oán hận, mưu tính trả thù.

Ước gì các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, và thực hành lẽ công bằng theo cách thiện hảo của Người. Người hạnh phúc là người chiến thắng “cái tôi đòi chiến thắng” của mình. Chúa Giê-su đã nêu gương sống khiêm nhượng để chiến thắng kẻ kiêu căng, gương sống nhẫn nhục để chiến thắng người áp bức, gương sống thứ tha để chiến thắng kẻ làm hại mình.

Gia đình nào noi gương thiện hảo của Chúa Giê-su “ai vả má bên phải của con thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa”, thì chắc chắn Chúa Giê-su sẽ rất hài lòng, và Người chúc phúc, sẽ bù đắp cho gia đình ấy phần thưởng lớn lao là sự sống vĩnh cửu.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình noi gương trọn lành của Chúa Giê-su, để sống trọn lành như ý Chúa muốn. Amen.

PM Cao Huy Hoàng