21/6 THỨ SÁU TUẦN 11 TN
2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23

Phúc Âm: Mt 6, 19-23

"Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?"
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CON ĐƯỢC CHỌN CHÚA MÃI LÀ CỦA CON

“Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó”.

Lời Thánh Vịnh 61: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” như mời gọi mỗi người hãy chọn Chúa là gia nghiệp muôn đời cho mình, vì Chúa chính là kho tàng sự sống vĩnh cửu. Ngoài Chúa ra, không có bất kỳ điều, sự gì, ở trần gian, có thể mang lại bình an hạnh phúc cho con người.

Có vài người già thường uống trà với nhau sau lễ sáng, và đề tài thường được nhắc đến nhiều nhất, đó là chuyện sức khoẻ. Và các cụ gẫm ra được điều quý giá này: tuổi già là một hồng ân, vì có tuổi già, có bệnh tật đau yếu, mới ngộ ra rằng: không ai sống mãi để hưởng thụ cái kho tàng vật chất trên trần gian này!

Chúa Giê-su nói: “Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó”. Quả thực, nếu chúng ta tham lam vun vén tích luỹ cho mình một kho tàng vật chất chóng vánh ở đời này, thì chúng ta khó mà hướng lòng về kho tàng vĩnh cửu ở đời sau, là Thiên Chúa, và sự sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.

Vậy, đừng quá chăm chút, tích lũy, vun vén cái hay hư nát cách mê muội, mà lòng trí ra mụ mị. Bởi, khi lòng trí bị trói buộc bởi những thứ vật chất nặng nề, thì làm sao có thể thanh thoát nhẹ nhàng để hướng lòng tới cõi siêu nhiên?

Ước gì các gia đình ngộ ra rằng: tất cả mọi bất hạnh đều bắt nguồn từ lòng tham lam của cải vật chất. Và ước gì các gia đình sẽ nhắc nhớ nhau, sẽ giúp nhau hướng lòng về kho tàng vĩnh cửu chính là Thiên Chúa. Nếu cái bất hạnh là vun quén tích luỹ vật chất vào kho tàng cho riêng mình, thì hạnh phúc lại là chia sẻ cái kho tàng ấy đi, cho tất cả mọi người được vui, được sống.

Xin cùng cầu nguyện với Cha Quang Uy và nhà thơ Tagore: “Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con, để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy, con được chọn Chúa mãi là của con”. Amen.

PM Cao Huy Hoàng