22/6 THỨ BẢY TUẦN 11 TN
2Sb 24,17-25; Mt 6,24-34

Phúc Âm: Mt 6, 24-34

"Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?
"Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHÚA CÓ CÁCH YÊU, CÓ CÁCH LO CỦA CHÚA

“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”.

Làm người, không ai có thể tránh trút bổn phận chăm lo cho đời sống phần xác của mình, của gia đình, người thân, và của cả mọi người. Ai có đủ điều kiện sức khỏe mà không làm việc kiếm sống cho mình và cho người, là người lười lĩnh ăn bám. Ai chỉ chăm lo cho mình mà không bận tâm tới gia đình, tới mọi người là người ích kỷ, vô cảm. Hẳn nhiên, đời sống trần gian là như thế. Ai cũng phải lo lắng, phải làm việc kiếm sống.

Nhưng ai quá lo cho đời sống phần xác mà quên mất đi đời sống của linh hồn, quên đời sống tâm linh để đến một lúc, đánh mất cả xác cả hồn, thì ấy là người thiếu khôn ngoan.

Chúa Giê-su muốn các gia đình biết khôn ngoan xếp thứ tự ưu tiên cho việc chăm lo phần hồn và sự sống đời sau. Chúa nói: “Tiên vàn hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Mọi sự khác Người sẽ ban cho. Đừng quá lo lắng cho ngày mai. Ngày nào có sự khổ của ngày đó”.

Chúa Giê-su không bảo chúng ta lười lĩnh ngồi chờ sung rụng, nhưng muốn chúng ta hãy Tin, Cậy, Mến Chúa trong khi chăm lo, làm việc kiếm sống ở đời. Đừng quá tin vào tài năng, hiểu biết của mình. Đừng cậy dựa vào sức mình. Đừng thiếu lòng mến yêu Chúa, thiếu đức yêu người khi làm việc.

Chính lòng Tin Cậy Mến sẽ giúp các gia đình bình an, và thoát khỏi những phiền nhiễu bởi sự lo lắng thái quá. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Các gia đình không thể để mình bị lệ thuộc vào tiền bạc vật chất, nhưng phải thuộc về Thiên Chúa.

Ước gì các gia đình luôn Tin Cậy Mến Chúa, và để lòng Tin Cậy Mến Chúa trong tất cả các công việc. Kết hiệp với Chúa, các gia đình sẽ ngộ ra; Chúa có cách yêu, cách lo của Chúa, và cách yêu, cách lo của Thiên Chúa thì luôn luôn là tuyệt hảo.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình Tin Cậy Mến Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng
.