23/6 CHÚA NHẬT XII TN B
G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41.

Phúc Âm: Mc 4, 35-40

"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐỪNG TƯỞNG LẦM CHÚA KHÔNG QUAN TÂM

“Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người”.

Các môn đệ cùng Chúa Giê-su đi thuyền sang bờ bên kia biển hồ. Chúa Giê-su ngủ ở đầu lái. Một cơn bão lớn bất ngờ kéo đến. Sóng lớn va đập và nước biển ùa tràn vào làm thuyền sắp chìm. Các ông sợ hãi cuống cuồng la lên. “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?”. Chúa nói: “Sao kém tin, sợ hãi?!”. Và Người đã phán lời: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Và biển lặng. Các ông hỏi nhau: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”.

Chúa muốn các gia đình tin tưởng vào Chúa. Đừng tưởng lầm Chúa không quan tâm. Đừng tưởng lầm người ngủ quên hay đi đâu xa vắng. Cũng đừng tưởng lầm Người bỏ mặc chúng ta giữa biển đời bão táp phong ba. Người vẫn ngay bên và đồng hành với các gia đình. Người vẫn cùng thao thức, và ban mọi điều tốt đẹp nhất các gia đình. Điều quan trọng nhất là mỗi người phải tin tưởng vững chắc Chúa đang ở trong lòng thuyền của các gia đình. Đừng trách Chúa vô tâm nhưng hãy khẩn khoản thân thưa cùng Người với một niềm xác tín.

Con thuyền cuộc đời của các gia đình luôn chòng chành chao đảo, nhưng hãy vững tâm cậy tin. Con thuyền Giáo Hội vẫn luôn phải đương đầu với biết bao làn sóng kinh hoàng của sự dữ suốt hơn hai ngàn năm qua, nhưng Chúa muốn chúng ta đừng cuống cuồng sợ hãi, một vững dạ tin tưởng cậy trông vào quyền năng của Người. Và quả thực, con thuyền gia đình, con thuyền Giáo Hội vẫn bình an, vẫn dong buồm ra khơi tung lưới cho những mẻ cá lạ lùng, vẫn đưa đoàn dân Chúa về đến bến bờ bình an.

Nhiều người lớn tuổi đã chia sẻ một kinh nghiệm quý giá: Phép lạ trong đời gia đình, bắt đầu từ lòng tín thác vào Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tín thác vững vàng, và bền bỉ vào Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót. Amen.

PM Cao Huy HoàngAudio player

--->DOWNLOAD<---