Đức Giáo Hoàng thuyết phục đừng sợ năm 2009
VietCatholic News (02 Jan 2009 21:12)
Đức Thánh Cha nói niềm hy vọng về sự sống đời đời thì to lớn hơn cuộc suy thoái kinh tế

VATICAN (Zenit.org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI kêu mời các Kitô hữu “đừng có sợ,” mặc dầu những bóng đen kinh tế đang treo trên năm 2009.

Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời khuyên này hôm thứ Tư trong bài giảng của ngài giữa một nghi thức tại Đền Thờ Thánh Phêrô kết thúc kinh chiều ngày lễ Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria hôm Thứ Năm 1/1/2009, và bài ca Te Deum tạ ơn vì những ân sủng năm 2008.

“Năm nay chấm dứt với ý thức về sự suy thoái kinh tế và xã hội ngày càng lớn mạnh đã liên quan tới toàn thế giới,” ngài nói. “Mặc dầu không ít bóng tối đang xuất hiện trên chân trời tương lai chúng ta, chúng ta sẽ không nên sợ hải.

“Hy vọng lớn của chúng ta với tư cách những kitô hữu là sự sống đời đời trong sự hiệp thông với Chúa Kitô và với toàn thể gia đình của Thiên Chúa. Hy vong lớn này ban cho chúng ta sức mạnh để đối mặt và vượt thắng những khó khăn thuộc sự sống trong thế giới này.”

Đức Thánh Cha đã bảo đảm rằng cả hai năm đang kết thúc và đang ló dạng trên chân trời, đang ở dưới cái nhìn của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa: “Sự hiện diện từ mẫu của Đức Maria bảo đảm chúng ta tối nay rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, nếu chúng ta phó thác mình cho Người và theo những huấn giáo của Người. Như vậy, với tình yêu và sự phó thác con thảo, chúng ta hãy dâng lên Đức Maria những hy vọng và những ước muốn của chúng ta, cũng như những sự sợ hải và những khó khăn chúng ta mang trong tâm hồn chúng ta, khi chúng ta giã từ năm 2008 và chuẩn bị đón năm 2009.”

Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng cơn suy thoái kinh tế “đòi hỏi nơi chúng ta trạng thái điềm tỉnh và tình liên đới hơn nữa hầu giúp đở cách riêng những người và những gia đình đang gặp nhiều khó khăn nghiêm chỉnh hơn.”

Ngài công nhận rằng cộng đồng Kitô Hữu và Caritas giáo phận đã dấn thân trong nhiệm vụ này, nhưng nhấn mạnh rằng “ sự cộng tác của mọi người là cần thiết, bởi vì không người nào có thể nghỉ đến việc xây dựng hạnh phúc cho riêng mình mà thôi.”


Đ.Ô Nguyễn Quang Sách