ĐIÊN

Trong một nhà thương điên, giữa đêm hôm khuya khoắt, bỗng Tư Tàng hô lên: “Ta là Bin Laden.”

Một bệnh nhân khác hỏi lại: “Sao mày biết?”

Tư Tàng trả lời: “Vì Chúa nói với tao như thế.”

Từ góc phòng, tiếng của một bệnh nhân khác vọng tới: “Mày sạo quá! Tao đâu có nói.”