Mời các bạn suy niệm cùng Roy Campanella về những ân huệ ngược đời ta được trao ban

http://vietcatholic.net/powerpoint/anhuenguocdoi.pps