TIẾN VÀO THÁNH CUNG
Phanxicô


ĐK. Tiến vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng. Dâng Chúa (í a) nhân từ tiếng hát ngợi khen. Muôn lòng chung nhịp vang tiếng chúc vinh suy tôn Ngài muôn đời. Đi lên! Đi lên! Nào muôn ngàn dân nước, chung cám tạ ơn Chúa.

1. Chúa đã làm phép lạ cho tuổi xuân con reo mừng. Tay Chúa mở trao ban, suối dạt dào muôn thánh ân.

2. Chính đây tòa Chúa ngự, đây thành đô con nương nhờ. Trong hy vọng tin yêu, chung lòng thành chung lễ dâng.

3. Chúa nghe lời khấn nguyện, nghe trần gian đang kêu cầu. Xin muôn thưở an vui, xin ngàn đời luôn thắm tươi.