HÃY TRỞ VỀÐK. Hãy trở về với Ta nối kết tình cách xa bao năm qua. Hãy trở về với Ta, nối kết tình cách xa thêm đậm đà.

1. Về đây, hỡi người, nào về đây! Tình thương Chúa Trời luôn nối kết. Về đây Thiên Chúa Ðấng từ bi, Người xóa hết tội ta, Người dẫn lối đời ta.

2. Ðời con đã nhiều lần bội vong, về đây Chúa Trời ban sức sống. Tình Cha nung nấu trí lòng con, ngày tháng mãi nỉ non, Ngài hãy giữ lòng son.

3. Hồng ân Chúa Trời Người rộng ban, niềm tin suốt đời thêm trong sáng. Nào ai năm tháng vẫn cậy trông, hạnh phúc mãi chờ mong, ngày ấy Chúa thưởng công.