CHÚA ƠI
Lm. Hoàng Kim


ĐK. Chúa ơi hãy tỏ lòng khoan nhân mở rộng tay cứu độ cho khắp nơi Chúa ơi hãy tỏ lòng khoan nhân mà cho chúng (i) con Đấng cứu chữa đời

1. Chúa đã chúc lành cho đất chúng con cứu khỏi nạn lưu vong ấy con dân Người bao lầm lỡ mà Chúa đã thương dung thứ cho

2. Chúa đã chẳng còn chấp nhất chúng con cơn giận Người đã tan dám xin lại được ơn nghĩa Chúa Xin hãy phá tan đi oán xưa