BÀI CA MỚI
Lm. Hoàng Kim


ÐK: Một bài ca mới, hát lên một bài ca mới kính mừng Giavê Chúa ta.

1. Hát mừng Giavê một bài ca mới. Allêluia! Người đã tác thành muôn việc lạ lùng, và tỏ uy phép công minh trước mặt muôn dân.

2. Khắp miền xa xăm trên cùng thế giới. Allêluia ! Ðã thấy ơn Người cứu chuộc muôn loài, toàn thể trái đất hãy tung hô lời mừng vui.

3. Hát mừng Giavê trên đàn muôn phím. Allêluia ! Hãy chúc khen Người, xướng cung nhạc thiều, lời ca xen lẫn với tiếng loa vàng ngân vang.