CON TIN MẾN NGÀI
Thy Yên1/ Biết sao đáp đền tình Ngài yêu thương lâng lâng nhiệm màu ngàn thẳm sâu. Chí nhân chí tình lòng Ngài chí thánh, sốt mến nồng nàn mãi tuôn tràn.

ĐK. Chúa ơi! Chúa ơi! Con mến yêu Ngài. Chúa ơi! Chúa ơi! Con kính tin Ngài. Tin yêu Ngài hoài tin yêu mãi mãi, cho muôn đường dài không phai dấu ái

2/ Chúa ơi đoái nhìn hành trình tha hương miên man đường trần đời gió sương. Vẫn tin vững vàng vào lời Chí Thánh có Chúa đồng hành bước ngay lành.

3/ Chúc khen hát mừng tình Ngài thiên thu muôn muôn ngàn đời hằng tín trung. Tán dương cảm tạ lòng Ngài chí ái mãi mãi ngàn đời Chúa nhân từ