LƯƠNG THỰC CỦA CON
Viết Chung1. Lương thực của con là chính Máu Thịt của Chúa. Đã vì tình yêu thương mà tự hiến thân trên thập hình. Như sông sâu biển rộng như non cao núi thẳm lương thực tình yêu nuôi dưỡng tâm linh. Bao ân sâu nghĩa nặng ôi cao siêu thánh thiện muôn đời lòng con đâu dám vong tình.

2. Xưa nhờ thần lương đổ xuống bởi trời nuôi nấng Chúa đã dìu muôn dân từng vượt thoát ra khỏi sa mạc. Mưa man-na khắp vùng, mưa tin yêu xuống lòng, mưa ngàn hồng ân soi sáng dân riêng. Nay Cha ban Thánh Thể cho nhân linh bốn bể ban trọn niềm tin đi tới thiên đàng.

3. Trên đường trần gian ngày tháng mơ tưởng trông ngóng. Chúa hằng ở bên con hằng bồi dưỡng của ăn đầy hồn. Đây man-na Thánh Thần đây ân thiêng sức hùng, tâm hồn đầy no tiệc thánh Cha ban. Tri ân Cha vô vàn tri ân Cha muôn ngàn. Chân thành đoàn con vui sống Tin Mừng.