CON LUÔN KHÁT KHAO
Sr. Hoàng Phương


ĐK. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao thuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa, Chúa đã biết con, con chưa thấy Chúa, Chúa đã thấy con. Con chưa yêu Ngài thì Ngài đã yêu con.

1. Con luôn khát khao gặp Ngài lạy Chúa nguồn suối tình yêu. Ngài trao cho con những lời mến thương, Ngài trao cho con mơ ước tuổi xuân, Ngài trao cho con con tim nồng ấm tình yêu. Nhưng đến với Ngài con phải vượt qua bao nhiêu ngại ngần. Ngại vì chính con chưa từ bỏ mình, ngại vì lòng con còn lắm đam mê trần đời.

2. Con luôn khát khao gặp Ngài lạy Chúa nguồn suối hồng ân. Tựa như nai kia khát dòng nước trong, tựa như bông hoa say ánh mặt trời, vầng tim khô khan mong ân tình Chúa ngập tràn. Con đến với Ngài mong được giải thoát bao nhiêu buồn phiền. Này hồn xác con dâng trọn cho Ngài, để Ngài đổi mới, đổi mới con nên đẹp tươi.

3. Con luôn khát khao gặp Ngài lạy Chúa cùng đích đời con. Tình yêu con dâng dẫu còn đổi thay, tình yêu con đây chưa hướng về Ngài, thì xin cho con kiêm tâm tìm Chúa ngày đêm. Con đến với Ngài xin được tặng ban ơn thiêng độ trì. Ngài là bến xuân con hằng ngóng chờ, Ngài là đường đi mở lối cho con về trời