MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. Ta là cửa chuồng chiên ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi

1/ Con tin Ngài là mục tử nhân lành. Ngài đến cho con luôn được sống, được sống dồi dào

2/ Con tin Ngài là mục tử nhân lành. Ngài dẫn đưa con trên đường ngay nẻo chính bình an

3/ Con tin Ngài là mục tử nhân lành. Ngài dẫn con băng qua hiểm nguy thử thách trần gian

4/ Con tin Ngài là mục tử nhân lành. Ngài muốn con vâng nghe Lời Chúa để sống vì Ngài