NGŨ BÁI 4
Thế Thông

1. Hoa cỏ đẹp xinh chính tay Ngài ban cho trần gian. Trang điểm bầu trời vầng dương chiếu tỏa ngày. Kìa ngàn sao Ngài thắp đem cho nhân trần. Tạo dựng vũ trụ đây Danh Ngài sáng ngời ngàn thu.
ĐK: Xin dâng muôn khúc ca ngợi khen và tạ ơn thiết tha. Dâng muôn đóa hoa là trái tim đáp trả nghĩ tình.

2. Sinh xuống trần gian Chúa làm người để cứu chuộc con. Cho kẻ khổ sầu từ nay hết đọa đày. Mở mùa vui tràn ngát phúc ân cao vời. Nụ cười nay nở tươi tiếng ca chúc tụng mọi nơi.

3. Đây lửa Tình Yêu đến trong lòng trần gian tội nhơ. Soi tỏ đường ngay dạy con sống trọn tình. Nguồn tựa nương củng cố đức tin vững vàng. Để đời con trở nên chứng nhân khắp nẻo đường xa.

4. Muôn thuở ngợi khen Nữ Trinh đầy ơn phúc trời cao. Như cửa đền vàng mở ra đón mọi người. Maria là chính Nữ Vương Cõi Trời. Hộ phù cho đoàn con ngước lên khấn cầu ngày đêm.

5. Vinh hiển Trời cao Chúa trao tặng ngàn muôn đời sau. No thỏa hồng ân Tình Yêu Chúa ngự lòng. Khải hoàn ca nhạc trống đón chào tưng bừng. Cầu bầu cho đoàn con giữa nơi thế trần tội nhân