LỄ DÂNG 2
Công Giáo & Dương Quang

ĐK: Rượu nho bánh miến xin dâng lên Chúa nhân lành, như làn khói quyện hy sinh ngát bay lên cõi thiên đình. Dù tuy không xứng nhưng hiệp chung với đau thương Chúa mang trên đồi Gô-tha ước mơ xin dâng về Cha.

1. Chúa ơi! Này đây xác hồn chúng con cùng bao vui sướng, đắng cay trong đời. Bao nhiêu vất vả, từng ngày gian khó, Chúa ơi thương nhận lễ vật con dâng.

2. Chúa ơi! Này đây cha mẹ chúng con một sương hai nắng sớm khuya dãi dầu. Anh em tất cả chị em thương mến, Chúa ơi thương nhận lễ vật con dâng.