BƯỚC CHÂN ANH HÙNG
Công Giáo & Dương Quang


ĐK: Kìa những đoàn người anh dũng đang tiến lên, hiên ngang ra pháp trường. Không sợ gì gian khó, không sợ gì cay đắng, lòng thề lòng quyết tiến lên hy sinh vì Đức Ki-tô.

1. Biết bao hiểm nguy đợi chờ, quân thù tứ phía vây quanh. Muôn vàn cạm bẫy giăng ra, đẩy con xa đi tình Chúa, bảo con bỏ quên hồn mình sống cho âm mưu quỷ dữ sống cho thế trần phù vân.

2. Chức cao ân ban gọi mời gia tài phú quý trong tay. Muôn người xui khiến con thôi bảo con xa đi tình Chúa, bảo con bỏ quên hồn mình sống theo âm mưu giả trá sống cho kiếp người này thôi