LỜI VỌNG TRONG TIM
Thanh Lâm

Nghe mênh mang trong không gian kìa tiếng ai vang vọng giữa sa mạc cõi lòng Thiết tha giục hồn ta: "Dọn đường cho Chúa đi! Dọn đường cho Chúa đi!"

1. Đường quanh co uốn cho ngay lành, núi cao nghiêng mình, lũng sâu ngước nhìn, chờ đón Chúa trong cuộc đời.

ĐK: Lời vọng trong tim Này Ngài đang đến! Ngài gõ cửa lòng ta từng đêm giá Đông về. Tin yêu thắp lên, trung kiên đón chờ. Ngày Chúa đến thăm còn thấy ta sẵn sàng.

2. Đời xôn xao thú vui danh lợi, khiến ta xa rời lối đi ngay lành, rồi đánh mất đi an bình.

3. Lòng ai đang đóng cửa then cài, hãy mau dọn thành máng rơm nhỏ hèn mời Chúa đến trong tâm hồn.