BIẾT CHÚA BIẾT CON
Tác giả: Lm Ân Đức

1. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là Thiên Chúa, độc nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài. Biết Chúa thương con người. Biết Chúa là tạo hóa là đấng sinh thành nên con. Biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người. Biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mỏng dòn muôn vàn yếu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng xao xuyến khôn nguôn.

2. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân. Biết Chúa thương con nhiều. Biết Chúa tha con nhiều. Biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại vinh quang. Biết con bao nghèo nàn, hận đời tay trắng hư không. Biết con bao nợ nần, đợi lòng thương xót từ nhân. Biết con đang mù lòa, lạy Ngài xin Ngài cho sáng. Biết con đang tật nguyền, lạy Ngài xin chữa cho con.

3. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là hạnh phúc đã cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm hồn. Biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp muôn năm. Biết con phúc dường nào, được làm con cái một nhà. Biết con phúc dường nào, được gọi Thiên Chúa là Cha. Biết con phúc dường nào được Ngài cho làm hạnh phúc, biết con phúc dường nào dự phần vinh phúc bao la.

4. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là sự sống là chốn nghỉ an là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người, biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng vô biên. Biết con khi lạc đường được Ngài dẫn lối đưa về. Biết con bao lần rồi, để lòng chai đá ngủ mê. Biết con hư đời đời, được Ngài thương tình cứu vớt. Biết con quên tình Ngài, mà Ngài chung tín không ngơi. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong. Biết Chúa bao sang giàu, biết Chúa bao ngọt ngào. Biết Chúa là Thiên Chúa hiển thông muôn đời. Amen