BÀI CA HẠNH PHÚC
Jos. Hoàng Phúc.


ĐK. Muôn ân lộc cao vời. Là thánh ân từ trời. Cho ai trọn một đời biết tôn sợ Thiên Chúa.

1. Hạnh phúc từ trời cao tuôn rơi, cho ai luôn theo đường lối Chúa Trời. Công phúc bạn làm ra hôm nay, tương lai của bạn sẽ được gặp may.

2. Hiền thê bạn như cây nho tươi, như cây nho tươi mọc xanh trên đồi. Con cái bạn như cây ô-liu, hân hoan bên bạn vui vầy thương yêu.

3. Cuộc sống bạn sẽ luôn tươi vui, trong gia cư luôn rộn rã tiếng cười. Xin Chúa từ Sion chúc phúc, ban muôn ơn lành, gia đình yên vui.