BÀI CA LÊN ĐƯỜNG
Sr. Têrêxa & Giuse BCD


Hãy lên đường (Mau mau lên đường) nào hãy lên đường công bố Tin Mừng tình thương. Hãy lên đường (Mau mau lên đường) nào hãy lên đường loan báo Tin Mừng bốn phương.

Đừng đem theo cây gậy đi đường, cũng đừng để vật chất vấn vương. Hãy tín thác nơi Chúa dẫn đường, cậy dựa Chúa quan phòng yêu thương.

Đừng say mê danh vọng trên đường, tâm hồn luôn tập sống khiêm nhường. Lòng thanh thoát theo Chúa lên đường, vì đồng lúa chín vàng thơm hương.