BÁNH BỞI TRỜI
Sr. Têrêsa


ĐK. Chúa ban bánh bởi trời nên lương thực nuôi hồn. Chúa là bánh trường sinh nuôi người trên đường dương thế. Chúa là sự sống muôn đời là chân lý tuyệt vời. Danh Chúa chiếu sáng mọi nơi tình thương Chúa ngất cao vời vợi.

1. Hồn con khát Chúa Chúa ơi như đất khô mong đợi nước nguồn. Chỉ nơi Thiên Chúa lấp đầy khát vọng con tim, cho hồn con no thỏa trong Chúa.

2. Đời con có Chúa sướng vui, như bé thơ trong vòng tay mẹ. Cậy trông nơi Chúa dắt dìu bước đường con đi. Đường trần gian mây mù giăng lối.

3. Nhìn lên Nhan Chúa chí nhân, ôi Chúa yêu con người thế trần. Vì yêu nên Chúa thiết lập Phép Mầu Cực Linh, ở cùng con giữa đời dương thế.