CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI
Sr. Têrêsa


ĐK. Chúa sống lại rồi người ơi hãy vui lên. Vui lên. Vui lên mừng ngày toàn thắng vinh quang. Chúa sống lại rồi trần hoàn ơi tấu khúc hoan ca. Tung hô mừng Chúa chiến thắng tử thần phục sinh vinh quang.

1. Ngài đã chịu chết để đập tan Thần chết. Ngài đã phục sinh mở kiếp trường sinh. Chúa đi tìm ta để ở trong ta, cho ta nên một trong Chúa.

2. Ngài đã phục sinh cả trời đất mừng vui. Đây chính kỳ công Chúa đã làm nên. Chúa đã hiện ra. Chiếu tỏa vinh quang để các Môn đệ được thấy.

3. Ta hãy thành tâm mở lòng ra người ơi. Kiên vững niềm tin Con Chúa phục sinh. Báo tin mừng vui cho người mọi nơi, reo vang Chúa đã phục sinh.