ĐƯỜNG ĐỜI CON ĐI
Thanh Thanh

ĐK. Đường đời con đi khó khăn hiểm nguy sẵn chờ. Phó thác tin yêu, dâng Mẹ, nguyện xin mẹ hãy chở che! Lạy Mẹ la Vang, chúng con cùng nhau khấn xin, khấn xin Mẹ lành dủ thương, Mẹ ơi, Mẹ hãy lắng nghe!

1/ Đời nhiều gian nguy, nếu không có Mẹ phù trì, nếu không có Mẹ phù trì, Mẹ ơi, con biết tìm ai? Đời nhiều chông gai, tâm tư con mãi miệt mài, tâm tư con mãi miệt mài kiếm tìm ai giữa trần ai.

2/ Mẹ nguồn ủi an những ai vướng cảnh lầm than, những ai sống cảnh cơ hàn. Mẹ ơi! Xin đừng từ nan. Ai đang đơn côi lao đao vất vả giữa đời, tin yêu xao xuyến giữa vời, đến Mẹ sẽ mãi thảnh thơi.