MỘT NGƯỜI LÍNH
Lm. Huy Hoàng

1. Một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Chúa. Nguồn tình yêu trao ban cạn giọt máu đào. Tình yêu Chúa muôn đời muôn năm kiên vững, mãi yêu con, từng phút giây giữ gìn đời con.

ĐK: Ôi Thánh Tâm dịu hiền, ôi tình yêu vô biên, xin cho con được yêu mến Chúa. Yêu Chúa không hề vơi, yêu Chúa không đổi dời dù phải chết giữa đời đơn côi.

2. Tình yêu Chúa mãi mãi luôn là như thế, hằng yêu thương, không bao giờ cạn suối nguồn. Dù đời con bao lần không đi theo Chúa, Chúa yêu con, Ngài vẫn không xa rời bỏ con.

3. Phận người thế, Chúa biết con nhiều lầm lỗi Ngài vì yêu nên không bao giờ kết tội. Ngài gọi con theo Ngài luôn luôn tha thứ dẫu cho con phải đớn đau không người cảm thông.