TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA
Lm. Phương Anh

ĐK: Bè 1. Con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời.

Bè 2. Tình thương của Chúa con sẽ hát ca. Con sẽ hát hoài con sẽ ca ngợi muôn đời.

1. Con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài đến muôn đời. Qua bao nhiêu thời miệng con loan truyền tình Cha chẳng ngơi. Vì Ngài đã phán: tình Ta đã ban đứng vững ngàn năm, trên cõi mây trời Người đã thiết lập lòng trung thành.

2. Ta ước giao cùng người Ta tuyển chọn giữa muôn người. Ta đã đoan thề cùng nghĩa bộc là nhà Đa vít. Và Người đã phán rằng miêu duệ Người đứng vững ngàn năm. Ngai báu của Người Ta đã thiết lập từ muôn đời.