Thờ Lạy Chúa

Lm. Hoài Đức

ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

1. Hồi tưởng xưa kia Cha đã hy sinh nằm thánh giá, lòng thương mến bao la còn chưa thỏa tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao hồn bơ vơ, này của an quý giá mình Cha đây sẵn chờ, chúng con xin thành tâm mến Cha, chúng con xin thành tâm kính thờ.

2. Và tổ tông xưa thu tích Man- na dành sức sống. Đường quê có lao công mà kôg quản long đong, nhờ Cha nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông. ngàn hiểm nguy chất đống hồn con bước đến cùng, Tới Quê Thiên Đàng con ước mong, Có Cha lẻ nào con nản lòng.

3. Rồi trải bao lâu Cha vẫn không quên lời đã hứa.Rằng ai mắc gian nan, tìm yên ui Cha ban . Thì nay con đến với phép Tánh Thể đầy khoan nhân . Mà kể cơn túng bấn cầu mong Cha đỡ đần . Chúa Thánh Thể ngự nới thế gian. Xót thương nhân loại không có ngần.