HÃY TRỖI DẬY
Lm. Kim Long


ĐK. Hãy trỗi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy trỗi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi.

1. Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vòng u tối, giờ được Chúa dẫn vào nguồn sáng ta hãy bước theo đường quang minh.

2. Hãy chung câu ca, chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên Chúa, nguyện lòng trí muôn người hợp nhất trong một Đức Tin, một Tình Yêu.

3. Ngước trông lên cao, thôi đừng miệt mài bước theo đường tội lỗi, hãy mặc lấy tâm tình của Chúa trong nguồn phúc ân ngày cứu rỗi.