CÙNG MẸ RA KHƠI
Lm. Minh Anh


(bài chủ đề bế mạc năm thánh 2010)

1a. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi loan báo Tin Mừng. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi rắc gieo bình an, lòng tràn tin yêu hy vọng, dạt dào yêu thương khôn cùng. Có Mẹ vững tâm tay chèo.

1b. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi nhân chứng Nước Trời. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi sống cho tình yêu, rạng ngời danh Cha trên trời, hoà bình dưới thế cho người. Khắp nơi chan hoà yên vui.

2a. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi vui sống Tin Mừng. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi chứng nhân niềm tin. Một lòng yêu thương chân thành, cùng Mẹ gắn bó hy sinh. Thánh Linh dẫn lối đưa đường.

2b. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi nguy khó không sờn. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi nối kết tình thân. Mọi người anh em xa gần, đượm tình bác ái Phúc Âm, với Mẹ con cùng ra khơi.

ĐK. Ra khơi với Mẹ La - Vang, ra khơi với Mẹ Việt Nam. Dù bão tố dù phong ba, hãi chi. Ra khơi với Mẹ La - Vang, ra khơi với Mẹ Việt Nam, ngàn năm mới, một tương lai sáng ngời.