Hiện nay đa số tất cả các Giáo Lý Viên đều điểm danh và nhập điểm Học Viên của mình bằng tay. Công việc này đòi hỏi mất rất nhiều thời gian và công sức từ khâu điểm danh cho đến phần tổng hợp. Để giúp ích cho việc quản lý, cập nhật thông tin một cách chính xác và nhanh nhất, đồng thời tránh lãng phí thời gian không cần thiết cho Cha Xứ và các Anh (chị) Giáo Lý Viên, phần mềm Quản Lý Điểm ra đời.
Giả sử một người đến đăng ký kết hôn, nhưng đã bị thất lạc mất bằng Giáo Lý Hôn Nhân, và cũng không nhớ rõ người dạy mình lúc đó là ai nữa. Để tìm lại thông tin của người này thì bạn mất không ít thời gian và công sức. Phần mềm sẽ giúp bạn, chỉ một thao tác đơn giản, chương trình sẽ đưa ra danh sách kết quả học tập của người đó từ lúc Khai Tâm cho tới Hôn Nhân, kèm theo hình ảnh của người đó theo từng Khối.
Phần mềm được thiết kế để phục vụ cho công tác giảng dạy cho các Giáo Xứ, đồng thời lưu trữ những thông tin cũng như quá trình học tập của từng Học Viên.
Phần mềm sử dụng bảng mã Unicode, giao diện thân thiện dễ sử dụng, các báo cáo trình
bày đẹp theo yêu cầu, dữ liệu dễ dàng chuyển đổi sang các môi trường khác như MS Excel hoặc PDF. Phân quyền đa cấp cho từng người dùng, có thể cập nhật dữ liệu thông qua mạng.

Chương Trình Đào Tạo.
Quản lý khung chương trình đào tạo cho từng khối lớp.
Tiến trình đào tạo. Được xây dựng trên từng khối lớp dựa theo khung có sẵn.
Chương trình sẽ cho phép chỉnh sửa khung đào tạo nhưng vẫn giữ lại được dữ liệu đào tạo các khối trước đó.
Học Viên.
Hồ sơ thông tin Học Viên.
Tìm kiếm và thống kê Học Viên theo nhiều điều kiện khác nhau.
Quá trình học tập theo từng học kỳ, năm hoặc khối.
Điểm danh theo từng ngày, tháng hoặc học kỳ.
Đi lễ, đi chầu, tĩnh tâm xưng tội...
Điểm.
Cho phép nhập điểm theo nhiều cột, không hạn chế số lần kiểm tra hoặc lần thi.
Cách nhập(tùy theo từng nơi).
Bảo lưu điểm.
Xét lên lớp hay ở lại lớp.
Chuyển lớp, chuyển khối.
Phân quyền sử dụng
Chương trình cho phép phân quyền truy cập cho nhiều người sử dụng khác nhau .
Đặc biệt, mỗi giáo lý viên cũng được phân quyền sử dụng để nhập điểm các môn học giảng dạy.

Link hướng dẫn sử dụng: http://www.mediafire.com/?7k442qkx42e91ee
Nếu bạn muốn áp dụng trong Giáo Xứ của bạn xin bạn liên hệ tại: nguyenduchieuckc@gmail.com