Chúa về trời

“Mọi sự đã hoàn tất”
Thập Giá mãi vươn cao
Suối ân ban ngọt ngào
Chúa phục sinh vinh hiển.

Bao nhiêu tình lưu luyến
Những mến thương chẳng vơi
Chúa đã bước về trời
Trong hào quang chiếu tỏa.

Nhìn trời xa xa quá
Chúa khuất dần trong mây
Mà lòng người dâng đầy
Niềm sướng vui hoan hỷ.

Bên hữu Cha ngự trị
Người làm Vua muôn loài
Vua tình yêu trải hoài
Hằng thương đời nhân thế.

Một mai Ngài lại đến
Trong vinh quang rạng ngời
Thưởng ban phúc Quê Trời
Cho ai niềm Tin Mến.

Thánh Thể đã tự hiến
Nuôi dưỡng con trên đời
Ngài ở với muôn người
Nguồn xót thương tuôn mãi.

Chúa về trời từ đấy
Sai con đi khắp nơi
Gieo Tin Vui cho đời
Để danh Cha cả sáng.

Lời kinh dâng trầm lắng
Con ước mong mai ngày
Được bên Cha sum họp
Hưởng Nhan Cao Nhà Ngài.

Giuse Trần Thế Tiến