HÃY HỌC NƠI GIÊSU
"Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng." (Mt 11,29)

Hãy học nơi Đức Giêsu,
Đấng hằng khiêm hạ, nhân từ biết bao.
Trái tim lửa mến dâng trào,
Trên đường Thánh ý ngọt ngào tiếng “vâng”.

Giuse Trần Thế Tiến