SỐNG LIÊM KHIẾT

"Anh em hãy nên hoàn thiện" (Mt 5,43-48)

“Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn”
“Công bình chính trực”, “cần kiệm, thanh liêm”
Câu ca đẹp mãi bậc hiền
Khen ai biết sống trung kiên một đời.

Sống cho đi để rồi lãnh nhận
Sống giúp đời dấu ấn tình thương
Bao dung, độ lượng, nhịn nhường
Ngàn năm còn đó vấn vương ân tình.

Cây ngay kia vươn mình cao vững
Còn sợ gì chết đứng, bóng siêu
“Lời hơn lẽ thiệt” bao điều
Chọn điều hay sống thêm nhiều an vui.

Đừng vô cảm với người ta gặp
Hãy chạnh lòng, xây đắp tình thân
Ham chi quyền tước, tham, sân
“Mình vì người khác” dành phần mãi thôi.

Sống liêm khiết một đời tu luyện
Sống chân thành, hòa quyện đức tâm
Dệt lên hoa trái lòng nhân
Hỷ hoan, rạng rỡ bước chân đường về.

Giuse Trần Thế Tiến