Nàng thơ em hỡi.


Bão đã tan rồi nắng nhú lên
Long lanh ánh mắt thắm môi mềm
Nàng thơ em hỡi về đây nhé
Rũ bỏ ướt nhèm tháng chín thu.

Lời ru man mác tìm giấc ngủ
Tận cuối chân trời tít tắp xa
Xôn xao chiếc lá rơi vội vã
Lả tả xa cành giọt nắng tan.

Một chút miên man một thoàng buồn
Một chút gió lùa một thoáng mây
Vì yêu thương nhớ nàng thơ ấy
Nên cố ôm đời đón nắng lên.

Mùa thu sẽ hết, rừng thay lá
Gió nhẹ muộn màng nắng cũng lên
Nàng thơ em tới dù rất khẽ
Cũng đủ dịu dàng sưởi tim côi.

Nàng thơ em hỡi nầy gió thổi
Dào dạt môi trinh ướp ngọt ngào
Quấn quýt bên nhau dù tóc rối
Hứng giọt mưa trời, ướt đời nhau.

Hồng Bính