UY LINH THẬP GIÁ

Muôn đời vang mãi bản tình ca
Nhuốm màu máu lệ còn vương sa
Can-vê chiều đó đường khổ giá
Giêsu lặng lẽ đã đi qua.

Từ cây Thập Giá tuôn trào ra
Suối nguồn ơn phúc những chan hòa
Đẹp thay tình trời bao la quá
Hồng ân cứu độ mãi nở hoa.

Trong ngần khúc hát hoài ngân nga
Khải hoàn, vinh thắng Chúa bước ra
Uy linh cao vời cây Thập Giá
Gọi con bước tới nơi nhà Cha.

Tin Mừng đem đến khắp gần xa
Cho đời nhân thế hòa câu ca
Tin yêu, tín thác nơi Thập Giá
Trọn đường tình mến hằng thiết tha.

Giuse Trần Thế Tiến