VINH KHÚC "XIN VÂNG"

Như bài ca ngọt ngào còn vang mãi
Đã dệt thành từ hai tiếng “xin vâng”
Từ cuộc đời của Mẹ Thánh từ nhân
Trọn một niềm tín thác nơi Thiên Chúa.

Một bài ca ân tình luôn chất chứa
Từ buổi đầu thiên sứ đến truyền tin
Ơn phúc Mẹ nên rạng rỡ lung linh
Gọi đất trời đi vào mùa cứu độ.

Muôn phước lạ Chúa ban thưởng từ đó
Tuyệt diệu thay Mẹ là Mẹ Chúa Trời
Hưởng vinh quang trên chín phẩm cao vời
Cả xác hồn hằng xinh tươi diễm lệ.

Một bài ca trải dài muôn thế hệ
Những triều thần, dương thế đều chúc khen
Mẹ Nữ Vương sáng láng nơi Cửa Đền
Để muôn người luôn khát mong tìm đến.

Nhìn lên Mẹ, lòng con bao yêu mến
Mẹ chính là nguồn suối tràn hồng ân
Mẹ Thiên Chúa, Mẹ hết muôn nhân trần
Ở trong Mẹ, câu hoan ca đẹp mãi.

Giuse Trần Thế Tiến