LỜI CHÚA DẠY

Lời Chúa dạy, đèn trời soi dẫn
Đưa con về đến tận bờ vui
Của ăn, tình Chúa dưỡng nuôi
Đường trần no thỏa trọn đời hoan ca.

Lời Chúa dạy chính là hạt giống
Được rắc gieo trải rộng nơi nơi
Ân ban đến với muôn người
Cho ai thành tín đáp lời vâng nghe.

Lời Chúa dạy vỗ về thương mến
Gọi lòng người tìm đến bên Cha
Khiêm cung, nhân ái, hiền hòa
Sống như Ngài sống nở hoa ân tình.

Lời Chúa dạy bình minh hé mở
Nắng xuân hồng còn đó tỏa lan
Lời Cha êm ái ngọt ngào
Suối nguồn sức sống dạt dào khôn nguôi.

Lời Chúa dạy sáng ngời muôn lối
Con tâm nguyện sớm tối thực thi
Đường tình Thập Giá bước đi
Vững Tin Cậy Mến còn gì đẹp hơn!

Lời Chúa dạy vuông tròn vang mãi
Hằng trổ sinh hoa trái xanh tươi
Tin Vui loan khắp đất trời
Rộn ràng gặt hái đầy vơi mùa vàng.

Giuse Trần Thế Tiến