Pope Francis (@Pontifex)
21.10.2020

"Đủ rồi" (Lc 22,38), Chúa Giêsu nói với môn đệ trước cuộc thương khó khi các ngài đem đến 2 thanh gươm.
Hai tiếng "đủ rồi" của Chúa Giêsu vượt qua hàng thế kỷ cho đến tận ngày nay: kiếm gươm, vũ khí, bạo lực, chiến tranh - ĐỦ RỒI !!!