Pope Francis (@Pontifex)
24.11.2020

Hãy quan tâm đến tính mỏng giòn của từng người nam, từng người nữ, từng trẻ em và từng người già bằng thái độ tương trợ và ân cần, thái độ gần gũi của người Samaritano nhân hậu.