Pope Francis (@Pontifex)
07.02.2021

Trong tình huynh đệ nhân loại, tôi mời gọi mọi người đừng quên những sắc dân dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt chú ý đến những căn bệnh nhiệt đới ít được lưu tâm. Hãy thúc đẩy việc chăm sóc cần thiết để không ai bị bỏ lại phía sau