Cảm xúc đầu tháng tư.

Nắng gắt quá, tháng tư về đầu ngõ
Gió chẳng lùa nhưng lá rụng đầy sân
Tiếng ve than nghe khắc khoải muôn phần
Bung cửa sổ, mong em về theo gió.

Anh mong lắm một không gian dù nhỏ
Đón hạ về mây trộm chút long lanh
Nắng chiều rơi, đẫm ướt giọt mưa lành
Bong bóng nổi, thành từng đôi duyên dáng.

Hồng Bính