Tình Chúa xót thương

Lòng thương xót của Chúa
Từ trái tim trào tuôn
Như mạch nước đầu nguồn
Những chảy tràn muôn lối.

Biết rằng con tội lỗi
Chúa vẫn hoài thứ tha
Ban ơn phúc chan hòa
Ôm tròn con mãi mãi.

Một tình yêu quảng đại
Đã chấp nhận hy sinh
Đến chịu chết quên mình
Thập Giá còn loang máu.

Nơi Ngài, con nương náu
Xin một chỗ nghỉ ngơi
Ở lại trong tim Người
Niềm an vui bước tới.

Tình yêu Chúa mời gọi
Lời Ngài hãy vâng nghe
Mau quay gót trở về
Trọn tâm tình thống hối.

Lòng thương xót tuyệt đối
Chỉ trong Chúa mà thôi
Khơi động con một đời
Hoan ca ân tình Chúa.

Giuse Trần Thế Tiến