CẦU MONG THOÁT ĐẠI DỊCH

Dịch covid còn đây đe dọa
Vẫn nhiều nơi hiểm họa lây lan
Phố quê khắp mọi xa gần
Mầm bệnh ẩn nhiễm ai lần biết đâu!

Dịch covid còn lâu mau nữa
Đến khi nào thuốc chữa diệt ngay
Lo âu khắc khoải từng ngày
Ranh giới sống chết ngắn dài ai hay!

Cứ mỗi ngày tăng hoài ca mới
E sợ rằng sẽ tới lượt ta (!?)
Mong manh kiếp sống nhạt nhòa
Xòe tay đếm bước lệ òa xót xa.

Cầu xin Chúa mở ra thương đoái
Xua đại dịch đem lại bình yên
Ngài ơi! Tha hết tội khiên
Nhận lời kinh nguyện dâng lên sớm chiều.

Cầu Mẹ luôn ban nhiều ơn phước
Chữa lành bệnh, xóa bước nguy nan
Dẫu đời còn lắm vong ân
Vững tin có Mẹ trải phần xót thương.

Dịch covid còn vương hoành khắp
Miền xuôi ngược bắt gặp nhiều nơi
Đồng tâm hợp sức muôn người
Trong tình thương mến đẩy rời nguy nan.

Giuse Trần Thế Tiến