Sai đi

Sai đi rao giảng Tin Mừng
Ngài sai con đến tận cùng nơi nơi
Mở mang Nước Chúa, đạo trời
Nhân trần hiệp nhất trong Người là Cha.

Sai đi loan báo gần xa
Ngài sai đem đến chan hòa yêu thương
Hoan ca rộn khắp lối đường
Hồng ân cứu độ muôn phương rạng ngời.

Sai đi gieo rắc tình trời
Ngài sai tìm đến phận người khổ đau
Với ai nặng gánh cơ cầu
Sẻ chia nâng đỡ, đậm sâu ân tình.

Sai đi trải ánh bình minh
Ngài sai tìm kiếm phúc vinh Thiên Đường
Ai đời tội lỗi còn vương
Mau về bên Chúa xót thương hải hà.

Khơi mùa Thập Giá nở hoa
Lời kinh chúc tụng tình Cha ngàn đời
Sai đi, Chúa vẫn gọi mời
Nào ta mau bước đáp lời “xin vâng”.

Bên con, Chúa vẫn âm thầm
Sáng soi, chỉ dẫn, ân ban Thánh Thần
Con đây chẳng ngại dấn thân
“Yêu người mến Chúa” lãnh phần sai đi.

********

Có Chúa đời con an vui

Nếu cuộc đời con không có Chúa
Biết tìm ai nương tựa đường xa
Trần gian ngợp những phong ba
Chúa là bến đáp, mở ra an bình.

Ở bên Chúa ân tình ngời sáng
Kìa Thập Giá trầm lắng thương đau
Vinh quang ơn phúc nhiệm mầu
Suối ân lãnh hưởng ngàn sau đẹp hoài.

Dẫu ba thù tháng ngày vây hại
Chỉ có Chúa quảng đại thương yêu
Bên con nâng đỡ sớm chiều
Cho con vượt thắng những điều quỷ ma.

Trong con đây bao là tội lỗi
Lòng thương xót, Chúa đợi con thôi
Tình Cha ấp ủ chẳng rời
Dắt dìu từng bước đường đời con đi.

Đời có Chúa ngại gì nguy khó
Vì chính Ngài lối mở ngày mai
Hoan ca hướng tới Nhà Ngài
Quê Trời lãnh hưởng tràn đầy mến yêu.

********

Mẹ mãi bên con

Dù cuộc sống nhiều lo âu khắc khoải
Hãy về đây bên tình Mẹ yêu thương
Mẹ đỡ nâng trên muôn bước dặm trường
Suối an lành Mẹ tuôn trải luôn mãi.

Từ trên cao, Mẹ hằng thương con cái
Rộng đôi tay những ấp ủ khôn ngơi
Giữa trùng khơi, giữa giông tố cuộc đời
Mẹ chính là niềm bình an soi dẫn.

Ở bên Mẹ mùa xuân tràn hơi ấm
Khúc hoan ca rộn rã theo tháng ngày
Những ân tình mãi lo thỏa từ đây
Ơi lòng Mẹ bao la sao kể xiết.

Cuộc đời con ngày mai nào có biết
Niềm cậy trông, con dâng Mẹ xác hồn
Dâng phận người yếu đuối đầy héo hon
Mẹ thương yêu, đỡ nâng con nhiều nhé!

Từng bước chân, con tín thác nơi Mẹ
Giờ lâm trung xin Mẹ cũng ở cùng
Đưa con về hưởng cõi phúc Thiên Cung
Để ngàn sau được vui ca bên Mẹ.

Giuse Trần Thế Tiến