17/11 THỨ TƯ TUẦN 33 TN
Thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri, lễ nhớ.
2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.

Phúc Âm: Lc 19 11-28

"Sao ngươi không gửi bạc Ta ở ngân hàng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng:
"Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: "Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về". Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: "Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi". Ðược phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu.
"Người thứ nhất đến và thưa: "Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén". Nhà vua bảo: "Ðược, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành". Người thứ hai đến thưa: "Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén". Nhà vua đáp: "Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành".
"Người thứ ba đến thưa: "Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo". Vua phán rằng: "Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời".
"Vua liền bảo những người đứng đó rằng: "Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén". Họ tâu rằng: "Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi". Vua đáp: "Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta". Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem.
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NÉN BẠC CỦA CHÚA, CON CHÔN Ở SAU HÈ

“Sao ngươi không gửi bạc Ta ở ngân hàng”.

Có câu chuyện này: “Anh ấy học giỏi, xong đại học. Ra trường mấy năm, sau đó lập gia đình. Không hiểu anh ta buồn gì, mà từ sau khi vợ sinh con thứ ba, anh bỗng dưng trầm ngâm ít nói. Ngày ra vườn làm đôi việc nhè nhẹ. Chiều tối đến uống rượu một mình sau hè, cho tới lúc lăn ra ngủ. Vợ con có đọc kinh ở nhà trên, anh ta cũng không lên…. Tuần trước anh bị té gãy chân, đi bệnh viện về nằm một chỗ. Cha sở xuống thăm anh. Nghe tâm sự buồn bã thất vọng của anh, Cha sở nói với anh về dụ ngôn nén bạc này, và kết luận, cha nói: “ T ơi, nếu giờ này Chúa hỏi con “Nén bạc của Ta đâu”, thì con trả lời sao? Anh trả lời: “Thưa Cha con sẽ nói: Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa, nén bạc của Chúa con chôn ở sau hè. Con sẽ đào hè lấy nó lên và làm cho nó sinh lợi”.

Chúa ban cho mỗi chúng ta một số nén bạc làm vốn liếng là thời gian, sức khỏe, sắc đẹp, trí khôn trí hiểu, tài năng để làm lợi cho chính mình và mọi người. Thế nhưng, không ít người đã đem chôn nén bạc ở sau hè, ở sòng bài, ở bàn thuốc phiện, ở vũ trường, ở động lắc, ở quán bar quán bia, đề đóm, cá độ… ở những nơi mà không những không sinh lợi ích gì cho mình, lại làm mất đi nhân phẩm người con yêu của Chúa.
Chúa muốn chúng ta dùng những ân huệ của Chúa ban cho, để làm cho mỗi ngày trở nên xứng đáng là người con yêu của Chúa hơn. Có ân huệ của Chúa mà không dùng, lại làm cho đời mình ra lem luốc, xấu xa vì tội lỗi, là đắc tội với Chúa.

Ước gì các gia đình luôn giúp nhau nhận ra, trân trọng, và sử dụng những nén bạc Chúa ban, để làm ích lợi thiêng liêng cho mình, cho gia đình và cho mọi người.

Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa vì nén bạc thời gian, xin giúp chúng con làm việc ích cho đời và cho vinh danh Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng