Khúc hát hương tình


Muôn cung điệu hòa vang thanh thoát
Cêcilia khúc hát hương tình
Sáng ngời một Thánh Nữ Trinh
Niềm Tin Cậy Mến câu kinh đẹp hoài.

Một khúc hát thêu đài nhân đức
Sống cuộc đời rất mực dễ thương
Tông đồ bác ái nêu gương
Khấn tròn thanh khiết chẳng vương tục trần.

Một khúc hát trong ngần êm ả
Nên ngọt ngào đã hóa nhạc thiêng
Cung trầm cung bổng kết liên
Con đường Thập Giá trung kiên đến cùng.

Một khúc hát vang lừng khắp chốn
Giọt máu đào dâng trọn tuổi xuân
Mở mang Nước Chúa xa gần
Buổi đầu Giáo Hội thêm phần đơm hoa.

Một khúc hát hoan ca rộn rã
Mãi du dương vượt cả tầng mây
Nay Chị hưởng phúc sum vầy
Thiên Đảng lãnh thưởng ngợp đầy Thánh ân.

Một khúc hát lâng lâng lòng mến
Cả cuộc đời dâng hiến Chúa thôi
Ngân nga toàn cõi đất trời
Rót vào sâu thẳm muôn người mai sau.

Giuse Trần Thế Tiến